VÀNG

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGAY

NHẬN 1 GRAM VÀNG LIỀN TAY

VÀNG

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH NGAY

NHẬN 1 GRAM VÀNG LIỀN TAY

Về NYFX

NYFX là một nhà môi giới được cấp phép, chuyên cung cấp các công cụ tiên tiến nhất đến cho các nhà đầu tư ở mọi cấp độ.

11 văn phòng ở 9 quốc gia

$12.000.000.000 giao dịch mỗi ngày

Hơn 600.000 lệnh giao dịch

Hơn 90.000 khách hàng

Tốc độ khớp lệnh dưới 0.02 giây

+500 sản phẩm

Đòn bẩy lên đến 1:1000

Spread bắt đầu từ 0.0

11 văn phòng ở 9 quốc gia

$12.000.000.000 giao dịch mỗi ngày

Hơn 600.000 lệnh giao dịch

Hơn 90.000 khách hàng

Tốc độ khớp lệnh dưới 0.02 giây

+500 sản phẩm

Đòn bẩy lên đến 1:1000

Spread bắt đầu từ 0.0

ĐIỀN MẪU ĐỂ NHẬN THÊM THÔNG TIN VÀ PHẦN QUÀ BÍ MẬT.

Điền thông tin chính xác để nhận ngay $20
Điều Khoản & Điều Kiện
ĐĂNG KÝ NGAY

BEST TRADING ENVIRONMENT OF THE YEAR 2020

Financial Institutions Awards

EXCELLENCE
IN CLIENT SERVICE
 

International Finance Magazine Awards

BEST PARTNERS
PROGRAM
 

Global Fin Expo 2020

MOST IMPROVED
BROKER
 

Finance International

BEST TRADING
EXPERIENCE
 

Investor's Business Magazine

THE MOST TRANSPARENT
BROKER
 

Online Trading Portal

BEST TRADING
ENVIRONMENT
OF THE YEAR 2020

EXCELLENCE
IN CLIENT SERVICE
 

BEST PARTNERS
PROGRAM
 

MOST IMPROVED
BROKER
 

BEST TRADING
EXPERIENCE
 

MOST TRANSPARENT BROKER  

Điều khoản và điều kiện của chương trình:

 • Số tiền nạp tối thiểu phụ thuộc vào từng loại tài khoản giao dịch.
 • Chỉ các giao dịch FX/Gold mới được tính. Giao dịch ít nhất 10 lots (FX/Vàng) trong vòng 2 tháng.
 • Mỗi giao dịch phải được mở ít nhất trong vòng 120 giây mới được tính là hợp lệ, chỉ tính các giao dịch đã đóng.
 • Thời gian giao dịch là trong vòng 2 tháng sau khi tài khoản được kích hoạt.
 • Trong thời gian 2 tháng tham gia chương trình, khách hàng chỉ được phép rút tiền lãi. Số tiền lãi tối đa được rút tương ứng với 20% số tiền gửi.
 • Mỗi khách hàng chỉ có thể nhận ưu đãi này một lần.
 • Vào cuối mỗi tháng dương lịch, NYFX sẽ kiểm tra các tài khoản đủ điều kiện và tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng trong vòng mười (10) ngày làm việc của tháng tiếp theo (không bao gồm cuối tuần).
 • Chương trình chỉ dành cho khách hàng trực tiếp (khách hàng MAM & IB không được tham gia).
 • Nếu NYFX nhận thấy khách hàng lạm dụng các điều khoản của chương trình này bằng cách cân lệnh (cả trong và ngoài sàn giao dịch), hoặc bất kì vi phạm nào khác, NYFX có toàn quyền rút lại số tiền thưởng từ chương trình và chấm dứt hoàn toàn quyền truy cập của khách hàng vào các dịch vụ do NYFX cung cấp. Các vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi cân lệnh, lướt sóng hoặc bất cứ xâm phạm nào vào hệ thống.
 • Chương trình chỉ áp dụng cho một tài khoản trên mỗi khách hàng, trên một địa chỉ IP và thiết bị duy nhất. Nếu khách hàng đã áp dụng chương trình thưởng cho 1 tài khoản, thì không thể áp dụng chương trình thưởng này khi mở tài khoản khác trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Chương trình này không được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác của NYFX.
 • NYFX có toàn quyền điều chỉnh các điều khoản chương trình hoặc hủy bỏ chương trình bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

LIQUIDITY PROVIDERS